Download PDF
Gangu Gouda
mumbai

Education


2006-07 B.F.A. Govt Fine Art Collage, Dharwad, Karnataka.


2005-06 Art Master (A.M) Shri Vijay Mahantesh Lalit Kala Mahavidyalaya, Hubli.


Solo Exhibitions


2014 Chitrakala parishat, Bangalore


2011 karnataka lalitha kala academy, Bangalore


2010 Chitra Sangam art Gallery, Hubli - Karnataka


2010 Chitrakala parishat, Bangalore


2017 Govt Fine Art Collage, Dharwad - Karnataka 


2006 Vijay Mahantesh Lalit Kala Mahavidyalaya,Hubli - Karnataka
Group Exhibitions


Chitrakala Parishat - Bangalore 


UB City – Bangalore


Indian Art Festival - Mumbai


V.V. University Kala Mandir – Davanagere


Dharwad Utsav - Dharwad


Gov Fine Art Collage - Dharwad


Vijaya Mahantesh Lalith Kala Mahavidyalaya - Hubli Participation 


2014 PAPB Watercolor comp, Chitradurga, Karataka


2011 Art camp at Chikkamagaluru, Karnataka 


2013 PAPB Color comp, Hampi, Karataka


2011 Watercolor comp, Melukote, Karataka


2010 Mandya painting comp, Mandya, Karataka


2010 Dharwad Utsav, Dharwad, Karataka


2010 Varna Jagruti, Moodabidri, Karataka


2009 Art camp at Ravindra Kala Kshetra, Karnataka


2006 Hampi Utsav, Hampi, Karataka


2004 Dr. Gangubhi Hangal Art camp, Hubl, Karnataka 


2003 Chitra sante Art camp, Hubli, Karataka


2003 Hampi Color comp, Hampi, Karataka